Onderzoeksinstituut

Het INIO is het onderzoeksinstituut voor neuropsychiatrische stoornissen en behandelingen. De neuropsychiatrie heeft een speciale aandacht voor de verhouding voor de biologie van het lichaam en de psychologie van de geest. Vroeger was de opvatting dat dit twee gescheiden domeinen zouden zijn. Tegenwoordig weten we uit de huidige inzichten dat die domeinen door elkaar heenlopen en elkaar beïnvloeden. Het is dus niet per definitie zo dat als je psychotherapie doet, dat dit iets heel anders is dan medicatie gebruiken of dat dit iets heel anders is dan neuropsychiatrische interventies, zoals bijvoorbeeld rTMS en neurofeedback.

Wij sluiten daarbij aan, bij de visie van Eric Kandel (Nobelprijswinnaar van de Geneeskunde in 2000) in zijn boek ‘Principles of Neural Science’.
In zijn boek geeft hij aan dat alle psychologische processen gepaard gaan met fysiologische processen in de hersenen (zoals bijvoorbeeld hersenactiviteit). Zo wordt gedrag bepaald door je erfelijk materiaal. Tegelijkertijd wordt je erfelijk materiaal ook weer beïnvloed door omgevingsfactoren en leerprocessen (zoals bijvoorbeeld psychotherapie en neuropsychiatrische interventies). Zo kunnen veranderingen in leerprocessen leiden tot veranderingen in neuronale connectiepatronen.

In het verlengde hiervan heeft Tom Insel directeur van de NIMH (National Institute of Mental Health) op basis van de wetenschappelijke inzichten van Eric Kandel een onderzoeksproject (Research Domain Criteria) beschreven om de diagnostiek naar psychiatrische stoornissen te verfijnen. Dit wordt gedaan met behulp van genetica, beeldvorming, cognitieve wetenschappen en andere informatie die de basis moeten leggen voor een nieuw classificatiesysteem
Voor onderzoek betekent dit dat het samenspel tussen biologie en geest meer aandacht moet krijgen. Bij het INIO richten wij ons op neuro-imaging en onderzoek en op interventies die daarmee samenhangen zoals rTMS en neurofeedback.